Trang web

Trang web này và chủ sở hữu của nó chủ động tiếp cận quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong suốt trải nghiệm truy cập của họ. Trang web này tuân thủ tất cả các luật và yêu cầu của EU về quyền riêng tư của người dùng.

Sử dụng Cookies

Vĩnh Hoàn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của người dùng khi truy cập trang web này. Nếu có thể, trang web này sử dụng hệ thống kiểm soát cookie cho phép người dùng trong lần truy cập đầu tiên vào trang web cho phép hoặc không cho phép sử dụng cookie trên máy tính/thiết bị của họ. Điều này tuân thủ các yêu cầu pháp lý gần đây đối với trang web để có được sự đồng ý rõ ràng từ người dùng trước khi để lại hoặc đọc các tệp như cookie trên máy tính/thiết bị của người dùng.

Cookie là các tệp nhỏ được lưu vào ổ cứng máy tính của người dùng để theo dõi, lưu và lưu trữ thông tin về các tương tác và cách sử dụng trang web của người dùng. Điều này cho phép trang web, thông qua máy chủ của mình, cung cấp cho người dùng trải nghiệm phù hợp trong trang web này.

Người dùng được khuyên rằng nếu họ muốn từ chối việc sử dụng và lưu cookie từ trang web này vào ổ cứng máy tính của mình, họ nên thực hiện các bước cần thiết trong cài đặt bảo mật của trình duyệt web để chặn tất cả cookie từ trang web này và các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

Trang web này sử dụng phần mềm theo dõi để theo dõi khách truy cập để hiểu rõ hơn cách họ sử dụng. Phần mềm này được cung cấp bởi Google Analytics sử dụng cookie để theo dõi việc sử dụng của khách truy cập. Phần mềm sẽ lưu cookie vào ổ cứng máy tính của bạn để theo dõi và giám sát mức độ tương tác và sử dụng trang web của bạn nhưng sẽ không lưu trữ, lưu hoặc thu thập thông tin cá nhân. Bạn có thể đọc chính sách bảo mật của Google tại đây để biết thêm thông tin http://www.google.com/policies/privacy/

Các cookie khác có thể được các nhà cung cấp bên ngoài lưu trữ vào ổ cứng máy tính của bạn khi trang web này sử dụng các chương trình giới thiệu, liên kết hoặc quảng cáo được tài trợ. Những cookie như vậy được sử dụng để theo dõi chuyển đổi và giới thiệu và thường hết hạn sau 30 ngày, mặc dù một số có thể lâu hơn. Không có thông tin cá nhân nào được lưu trữ, lưu hoặc thu thập.

Kết hợp cookie và dữ liệu khác

Mặc dù cookie thường không chứa thông tin nhận dạng cá nhân, nhưng nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi có thể liên kết thông tin này với cookie mà Trang web của chúng tôi đặt trên máy tính của bạn. Việc liên kết cookie với thông tin của bạn cho phép chúng tôi cung cấp chức năng và cá nhân hóa gia tăng. Không có cookie, chức năng này là không thể.

Luật yêu cầu Vĩnh Hoàn phải có sự đồng ý của bạn đối với tất cả các loại cookie mà chúng tôi đặt ngoài những loại “thực sự cần thiết”.

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Chính sách cookie này trong tương lai và nếu có, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi trên trang này, vì vậy thỉnh thoảng hãy kiểm tra lại.

Liên hệ và Truyền thông

Người dùng liên hệ với trang web này và/hoặc chủ sở hữu của nó làm như vậy theo quyết định của riêng họ và tự chịu rủi ro khi cung cấp bất kỳ chi tiết cá nhân nào được yêu cầu. Thông tin cá nhân của bạn được giữ kín và lưu trữ an toàn cho đến khi không còn cần thiết hoặc không sử dụng nữa, như được nêu chi tiết trong Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo một biểu mẫu an toàn và bảo mật cho quy trình gửi email nhưng khuyên người dùng sử dụng biểu mẫu đó để gửi email cho các quy trình mà họ tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

Trang web này và chủ sở hữu của nó sử dụng bất kỳ thông tin nào được gửi để cung cấp cho bạn thêm thông tin về các sản phẩm / dịch vụ mà họ cung cấp hoặc để hỗ trợ bạn trả lời bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể đã gửi. Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin chi tiết của bạn để đăng ký cho bạn bất kỳ chương trình bản tin email nào mà trang web vận hành nhưng chỉ khi điều này được làm rõ với bạn và sự cho phép rõ ràng của bạn đã được cấp khi gửi bất kỳ biểu mẫu nào tới quy trình gửi email. Hoặc theo đó, người tiêu dùng trước đây đã mua hoặc hỏi về việc mua từ công ty một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bản tin email có liên quan. Đây hoàn toàn không phải là toàn bộ danh sách các quyền người dùng của bạn liên quan đến việc nhận tài liệu tiếp thị qua email. Thông tin chi tiết của bạn không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bản tin email

Trang web này vận hành một chương trình bản tin email, được sử dụng để thông báo cho người đăng ký về các sản phẩm và dịch vụ do trang web này cung cấp. Người dùng có thể đăng ký thông qua quy trình tự động trực tuyến nếu họ muốn làm như vậy nhưng thực hiện theo quyết định của riêng họ. Một số đăng ký có thể được xử lý thủ công thông qua thỏa thuận trước bằng văn bản với người dùng.

Tất cả các chi tiết cá nhân liên quan đến đăng ký được giữ an toàn và không có chi tiết cá nhân nào được chuyển cho bên thứ ba cũng như không được chia sẻ với các công ty / người bên ngoài công ty vận hành trang web này.

Các chiến dịch tiếp thị qua email được xuất bản bởi trang web này hoặc chủ sở hữu của nó có thể chứa các phương tiện theo dõi trong email thực tế. Hoạt động của người đăng ký được theo dõi và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phân tích và đánh giá trong tương lai. Hoạt động được theo dõi như vậy có thể bao gồm; việc mở email, chuyển tiếp email, nhấp vào liên kết trong nội dung email, thời gian, ngày tháng và tần suất hoạt động [đây không phải là một danh sách đầy đủ].

Thông tin này được sử dụng để tinh chỉnh các chiến dịch email trong tương lai và cung cấp cho người dùng nội dung phù hợp hơn dựa trên hoạt động của họ. Người đăng ký có cơ hội hủy đăng ký bất kỳ lúc nào thông qua một hệ thống tự động. Quá trình này được trình bày chi tiết ở cuối mỗi chiến dịch email. Nếu không có hệ thống hủy đăng ký tự động, hướng dẫn rõ ràng về cách hủy đăng ký sẽ được hướng dẫn chi tiết thay thế.

Liện kết ngoại

Mặc dù trang web này chỉ bao gồm các liên kết bên ngoài chất lượng, an toàn và có liên quan nhưng người dùng phải luôn áp dụng chính sách thận trọng trước khi nhấp vào bất kỳ liên kết web bên ngoài nào được đề cập trên trang web này. Chủ sở hữu của trang web này không thể đảm bảo hoặc xác minh nội dung của bất kỳ trang web được liên kết bên ngoài nào mặc dù họ đã cố gắng hết sức. Do đó, người dùng nên lưu ý rằng họ tự chịu rủi ro khi nhấp vào các liên kết bên ngoài và trang web này cũng như chủ sở hữu của nó không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hoặc hệ lụy nào do truy cập vào bất kỳ liên kết bên ngoài nào được đề cập.

Nền tảng truyền thông xã hội

Giao tiếp, tương tác và hành động được thực hiện thông qua các nền tảng truyền thông xã hội bên ngoài mà trang web này và chủ sở hữu của nó tham gia là tùy chỉnh theo các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư được áp dụng với từng nền tảng truyền thông xã hội tương ứng.

Người dùng nên sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội một cách khôn ngoan và giao tiếp/tương tác với họ một cách thận trọng và thận trọng liên quan đến quyền riêng tư và thông tin cá nhân của họ. Trang web này cũng như chủ sở hữu của nó sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm thông qua các nền tảng truyền thông xã hội và khuyến khích người dùng muốn thảo luận về các chi tiết nhạy cảm liên hệ với họ qua các kênh liên lạc chính như qua điện thoại hoặc email.

Trang web này có thể sử dụng các nút chia sẻ xã hội giúp chia sẻ nội dung web trực tiếp từ các trang web đến nền tảng truyền thông xã hội được đề cập. Người dùng được khuyên trước khi sử dụng các nút chia sẻ xã hội như vậy rằng họ làm như vậy theo quyết định của riêng mình và lưu ý rằng nền tảng truyền thông xã hội có thể theo dõi và lưu yêu cầu chia sẻ trang web của bạn tương ứng thông qua tài khoản nền tảng truyền thông xã hội của bạn.